Polja soje sejane istog dana, u drugoj polovini maja, sa potpuno istim biohemijskim tretmanima . Prve dve fotografije sa trostruko veće površine oivičene drvećem i rastinjem sa tri strane od parcele sa druge dve fotografije, gde je soja ograđena drvećem sa sve četiri strane. Zaključak se sam nameće. Biljke na široj parceli su u lošijem […]

Pokret gorana Sombor pokreće inicijativu “Pošumimo Vojvodinu-BAR SVOJ ATAR”. Počnimo od svog dvorišta. Bez obzira što ove godine nema para za pošumljavanje, što ni ove godine naša opština nije učestvovala na konkursu Zelenog fonda za pošumljavanje u ovoj godini, Pokret gorana Sombor spreman je da organizuje i sprovede akcije pošumljavanja u našem ataru – što […]

На наредној седници Скупштине АП Војводине, која је заказана за 7. мај, планирано је да се, између осталог, смање приходи и расходи у програму Фонда за шуме за 2020. годину. Расходи Фонда се смањују са првобитно планираних 200,5 милиона динара на 135,3 милиона. Од тога је 72,8 милиона планирано за нове активности у 2020. години […]