Kreativne radionice Pokreta gorana osmišljene su sa ciljem da pokrenu stvaralačku energiju i ideje kod dece, da ih usmere i podstaknu na posmatranje sveta oko sebe i da ih nauče veštinama stvaranja. Sve to uz što duži boravak u prirodi, na otvorenom, uz druženje sa vršnjacima. Nešto što deca svakako vole.Pokret gorana Sombor organizovao je […]

Pokret gorana Sombor u saradnji sa JP Vojvodinašume organizuje 5.oktobra (subota) pešačenje kroz šume Gornjeg Podunavlja u okviru projekta “Od edukacije do akcije” koji se realizuje kroz programe za mlade podržane budžetom grada Sombora.Namenjena je mladima 0d 16 do 25 godina koji su raspoloženi za boravak u prirodi i šetnju dugu oko 10km.Aktivnosti koje su […]

Pokret gorana Novi Sad najavio je održavanje seminara za nastavnike i učitelje u Somboru za 19. i 20. oktobar. Seminar je deo projekta „Zaštita prirode kroz (ne)formalno obrazovanje“ koji je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, a realizuje ga Pokret gorana Novog Sada u partnerstvu sa Prirodno-matematičkim fakultetom – Departmanom za biologiju i ekologiju […]