Mogućnosti korišćenja solarne energije

U Novom Sadu je 4. novembra u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma održan seminar pod nazivom “Mogućnosti korišćenja solarne energije” u organizaciji Agencije za energetiku grada Novog Sada.

AENS

Među zainteresovanim učesnicima bili su i predstavnici Pokreta gorana Vojvodine, čiji je predsednik prof. Petar Viđikant održao pozdravni govor, zatim Ekološkog centra “Radulovački” i Pokreta gorana Sombor, kao organizacije civilnog društva usmerene ka održivom razvoju i očuvanju životne sredine. Tematika seminara je suštinski povezana sa ekologijom kojom se ove organizacije bave. U narednim projektima Pokreta gorana oblast obnovljivih izvora energije biće posebno zastupljena.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =