O nama

Pokret gorana se aktivno  bavi edukacijom mladih o ekologiji i zaštiti životne sredine, promoviše volonterizam i aktivan boravak u prirodi. Bavi se uređenjem javnih površina oko škola, bolnica, manastira, gde god se ukaže potreba.U rasadniku kojim raspolaže dugi niz godina, uz pomoć mladih neguje i sadi šumski materijal namenjen ozelenjavanju grada i okoline i vetrozaštitnih pojaseva. Od 1992.godine Pokret gorana Sombora je podigao i odnegovao 750 ha vetrozaštitnih pojaseva. Član je organizacija Pokreta gorana Srbije i Vojvodine, sa kojima aktivno sarađuje.
Cilj udruženja je da održi i neguje dugu tradiciju koju ima, da neguje zdrav odnos mladih prema prirodi, da omogući i učestvuje u aktivnostima na ozelenjavanju javnih i privatnih površina, da mobiliše mlade da se bave ekologijom i da jača volonterski duh i aktivizam kod mladih.