Produžava se rok za prijavu kandidata

Prijava za obuku vršnjačkih edukatora produžava se do 22.septembra.
23.septembra će se održati prva radionica obuke za vršnjačke edukatore u goranskom rasadniku.
Prijaviti se mogu mladi od 15 do 30 godina koji zaista žele da deo svog slobodnog vremena posvete prirodi i ekologiji.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Name and email are required

four × one =