LAP za mlade

Od edukacije do akcije – sadimo drveće

Mali i veliki u akciji!

Šetnja kroz rezervat

Edukativna pešačka tura kroz Gornje Podunavlje

Školska bašta

Vršnjačka edukacija, stručna praksa i šumarstvo

Ozelenjavanje dvorišta

Sezona je počela!

Pošumljavanje, završna akcija Pokreta gorana Sombor

Subota, radni dan

Uređivanje baštice

Uređenje rasada

Pravimo leje za setvu drveća

Aktivno slobodno vreme subotom

Kad se vredne ruke slože….

Edukativne i volonterske radionice mladih

Saradnja Pokreta gorana i Poljoprivredno-prehrambene škole

Došlo proleće, vreme za akciju!

Vađenje javora

1500 bođoša

Radionice u okviru LAP-a za mlade

Akcija ozelenjavanja u gradu

Predstavljanje projekta

Mladi aktivisti Pokreta gorana

http://pokretgoranasombor.org.rs/produzava-se-rok-za-prijavu-kandidata/
http://pokretgoranasombor.org.rs/prvi-volonterski-tim/