Gde su Pokreti gorana?

Organizacija Pokreta gorana je najstarija ekološka organizacija na Balkanu nastala sa ciljem da se sprovede pošumljavanje na teritoriji Srbije u periodu posle rata kada je zbog njegovih posledica i povećanje izgradnje zemlje došlo do značajnog narušavanja ekoloških sistema – zemljišta, biodiverziteta, šuma. Posledice degadacije zemljišta su se osećale i u svim drugim delatnostima. Država je shvatila da jedini kapacitet da se priroda obnovi leži u njenim stanovnicima – zato je nastala organizacija koja je bila u mogućnosti da mobiliše široki front stanovništva koje je bilo dobrovoljno angažovano na pošumljavanju zemlje…..čitaj dalje

Blog....šta smo pisali za vas

MISIJA

Misija našeg udruženja je da putem rada sa decom i mladima, saradnjom sa roditeljima, prosvetnim radnicima, ostalim udruženjima, privredom i donosiocima odluka ojačamo kapacitete našeg društva na očuvanju prirode.

Održivost

Preuzimamo odgovornost u cilju sprečavanja degradacije prirode i uspostavljanja dugoročno održivog kvaliteta životne sredine.

VIZIJA

Vizija koja nas vodi jeste životna sredina i ljudska svest u sinergiji ka boljoj budućnosti.

Edukativne radionice

Projekti za decu  sprovode se uz podršku grada Sombora u okviru programa za decu. Svake godine organizujemo edukativne radionice u goranskom rasadniku gde deca zajedno sa nama, svojim roditeljima, učiteljima i nastavnicima provodili slobodno vreme kroz igru i istovremeno uče o rasadničkoj proizvodnji i nezi drveća i biljaka.

 

Zajedno za mlade

Intenzivno radimo na edukaciji mladih kako bi povećali kapacitete društva u borbi za bolju i kvalitetniju životnu sredinu koju će naslediti. Od životne važnosti je zadatak da  svaka nova generacija mladih očuva svest u kasnijoj dobi kako bi se uspostavila održivost kvaliteta vazduha, voda, zemljišta, prirode uopšte jer je ona osnovna infrastruktura koja nas održava.

 

 

Klimatske promene

Za bavljenje temama o klimatskim promenama, zaštiti životne sredine i održivom razvoju neophodno je istraživati, pratiti vesti, upoznavati se sa aktivnostima koje se sprovode ili imaju potencijal da donesu neku promenu. Svako može i mora da da lični doprinos u očuvanju prirodnih vrednosti, a pogotovo sada kada se dešavaju promene klime koje nas ugrožavaju.

sadimo šume

 Iako grad Sombor ne spada u opštine sa malim brojem šuma,  ceo Zapadnobački okrug se smatra regionom koji će biti značajno ugrožen klimatskim promenama. Pored toga, prisutna je značajna degradacija zemljišta usled sve intenzivnije poljoprivredne proizvodnje i erozije vetra. Zbog nedostatka kvalitetnih šuma obnova zemljišta je praktično nemoguća.

O nama

Pokret gorana Sombor je neprofitno udruženje koje se aktivno bavi edukacijom mladih o ekologiji i zaštiti životne sredine, promoviše volonterizam i aktivan boravak u prirodi.

Cilj udruženja je da održi i neguje dugu tradiciju koju ima, da neguje zdrav odnos mladih prema prirodi, da omogući i učestvuje u aktivnostima na ozelenjavanju javnih i privatnih površina, da mobiliše mlade da se bave ekologijom i da jača volonterski duh i aktivizam kod mladih.Član je organizacija Pokreta gorana Srbije i Vojvodine, sa kojima aktivno sarađuje.

0 %
šuma u Vojvodini je u vlasništvu države
< 0 %
šuma se nalazi na više od 500.000ha u Vojvodini
0 %
zaštićenih površina šuma je pod III stepenom zaštite u Vojvodini
0 %
zaštićenih površina se nalazi pod I stepenom zaštite
0 %
šuma u Vojvodini je u privatnom vlasništvu
0 %
šuma u Vojvodini je razbacano na oko 2.000.000ha
svega oko 0 hektara
u Vojvodini su pod nekim vidom zaštite
0 %
zaštićenih površina je pod II stepenom zaštite
Poslednje vesti

VESTI

Izleti u prirodu

U programu Pokreta gorana Sombor jedan od ciljeva je zdrav psihofizički razvoj dece i mladih. Za...

Radionice u rasadniku

I ove godine realizujemo radne akcije u rasadniku Pokreta gorana Sombor u okviru programa LAP za...

Gde su Pokreti gorana?

Organizacija Pokreta gorana je najstarija ekološka organizacija na Balkanu nastala sa ciljem da se...

Vojvođanske opštine nezainteresovane i nesposobne za pošumljavanje

piše: Dejan Maksimović, Ekološki centar “Stanište” Vršac Samo dve vojvođanske...

Lokalni projekti za decu i mlade

Protekle, 2022. godine Pokret gorana Sombor sproveo je projekte podržane lokalnim akcionim...

Zaštitna uloga šume

(Visited 2,559 times, 1 visits today)