Vesti o klimatskim promenama ne treba da nas samo šokiraju, treba da nas pokrenu na akciju!

Najbolji način da ublažimo negativne klimatske uticaje jeste da sadimo šume.

Pošumljavanje je mera kojom se postiže obogaćivanje predela i poboljšanje mikroklimatskih uslova, biodiverziteta, voda, vazduha i zemljišta.

Način upravljanja šumama treba da dobije novi oblik jer se do sada pokazalo da nemamo adekvatan sistem upravljanja.

Srbija još uvek nije usvojila Program razvoja šumarstva i u njenoj izradi treba da učestvuju sve zainteresovane strane, najviše građani.

Pokret gorana Sombor pokreće inicijativu da se izradi predlog za donošenje Lokalnog akcionog plana pošumljavanja kroz saradnju sa gradskom upravom i partnerskim udruženjem Somborski omladinski BOOM.

Potrebno je pronaći sve dostupne površine u naseljenim mestima oko grada Sombora koje su u Planovima generalne regulacije mesnih zajednica namenjene za zaštitno zelenilo kao i ostale dostupne površine za ozelenjavanje i pošumljavanje

Sagledavanjem broja, stanja i korišćenja ovih površina može se napraviti plan pošumljavanja u određenim vremenskim okvirima.

Na taj način bi se efikasnije i brže sprovodio plan uređenja prostora u cilju poboljšanja uslova života, uređenja predela u selima i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

Kontaktirajte nas putem mejla ili društvenih mreža

 

(Visited 9 times, 1 visits today)
Last modified: February 28, 2022