Kao i svake godine Pokret gorana Sombor učestvovao je u javnom pozivu za sprovođenje projekata u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade i Programa za decu 2020. Projekti su se sprovodili u nepovoljnim i nepredviđenim okolnostima zbog pandemije Kovid19 tako da su najbitniji ciljevi kojim se Pokret bavi, što duži, kreativan i zanimljiv boravak dece u prirodi sa praktičnom edukacijom o prirodi, ekologiji, zaštiti životne sredine i održivom razvoju uz druženje i upoznavanje, sprovedeni u znatno manjem obimu.

LAP za mlade 2020.
Projektom je bilo predviđeno da se unapredi rasadnička proizvodnja kako bi se proširila korisna površina rasadnika za proizvodnju novog sadnog materijala koji će se koristiti za dalje pošumljavanje koje Pokret gorana sprovodi u svojim akcijama sa mladima i uredi javna površina za boravak i aktivnosti mladih.

Trećina površine goranskog rasadnika je raščišćeno i oslobođeno od preraslih sadnica sibirskog bresta i bagrema, izvađeni su panjevi, granje je samleveno, žile su izvađene i odnete iz rasadnika. Površina je održavana redovnim tempom svakog meseca, vršilo se košenje, trimovanje, okopavanje i frezovanje tokom vegetativnog perioda uz pomoć volontera koji su pojedinačno ili u grupama dolazili u rasadnik i pomagali pri radovima. Organizovane posete nije bilo moguće sprovesti zbog tekuće situacije sa pandemijom i promenjenom organizacijom rada u školama.
Projekat je u potpunosti realizovan, osim što nije bilo masovnijih radnih akcija sa školskom omladinom, ali koji su ipak učestvovali u drugom projektu koji smo sprovodili ove godine „Zajedno za mlade“ i odnegovane sadnice iz rasadnika, zajedno sa dopunjenim, posadili na različite lokacije.
Pripremljeno je zemljište za sadnju na proleće i rasadnik je uređen za boravak dece i mladih.
Pridružili su nam se novi volonteri-članovi i volonteri studenti koji su svoje slobodno vreme sprovodili zajedno sa stalnim članovima Pokreta gorana čime se proširila naša baza članova.

Programi za decu 2020.
Cilj projekta je bio da se poveća broj i kvalitet aktivnosti u kojima će prosvetni radnici, roditelji i deca zajedno učestvovati u kreativnim i praktičnim radionicama rasadničke proizvodnje, razvijati pozitivan odnos prema prirodi i učiti da provode slobodno vreme na kreativan način.
Specifičan cilj je bio pružiti podršku prosvetnim radnicima da planiraju i održavaju časove, slobodne i vannastavne aktivnosti na otvorenom, da se učvrsti saradnja sa udruženjem i ostalim društvenim akterima koji im mogu pomoći u tome kako bi povećali kvalitet nastave i kako bi se i sami bolje povezali sa decom i uticali na njihov razvoj što nije uvek moguće kroz redovne školske aktivnosti.
Kod dece koja su prisustvovala radionicama ekološka svest postoji i kod njih se vidi potreba da učestvuju u aktivnostima ovog tipa.
Međutim, prosvetni radnici se nisu odazvali u zadovoljavajućem broju, najviše zbog posledica koje je ostavila situacija sa pandemijom Kovid 19, kao što su promena vremena i načina rada sa decom i nemogućnost da organizuju vanškolske aktivnosti zbog kombinovanog rada u školama.
Sprovedeno je četiri radionice o obnovljivim izvorima energije i jedna radna akcija sadnje, učestvovalo je 16 dece i 4 nastavnika.
Konkurs Pokreta gorana Srbije je obustavljen, a izlet koji je planiran za učesnike radionica i nagrađene učenike u novembru otkazan je zbog nepovoljne tekuće epidemiološke situacije.
U kreativnim radionicama deca su naučila princip rada vetroturbina, koje su vrste, šta je potrebno da se poveća iskoristivost snage vetra za proizvodnju struje, primenu matematičkih proračuna, kako radi generator itd. Kreiranjem svojih modela turbina ovladali su veštinama rada sa raznim alatima i naučila kako da iskoriste dostupne, već korišćene materijale i upoznali se sa novim mašinskim elementima.

U radionici u kojoj su presađivali ginko u saksije deca su naučila kako se ginko razmnožava, koji su uslovi potrebni za to, kojom brzinom raste i savladali tehniku pravilne sadnje i nege biljaka u saksijama. Obzirom da su deca u školi učila o svemu što su radila na našim radionicama, ali nisu primenila ovo im je bilo vrlo zanimljivo i novo iskustvo naučili su puno više toga praktičnog o vetroturbinama i o biljkama i može se reći da je, bar kod malog broja dece, glavni cilj projekta ipak postignut.

(Visited 24 times, 1 visits today)
Last modified: April 3, 2022