„Prihvatimo odgovornost i sadimo šume“  je novi projekat Pokreta gorana Sombor koji ima za cilj da se poveća procenat površina pod šumama i zelenilom na području opštine Sombor, kao jedna od mera za prilagođavanje klimatskim promenama, tako što će se pronaći trenutno dostupne površine gde može da se sadi i na taj način ubrza proces koji veoma sporo napreduje zbog nepostojanja planskog dokumenta, tj. akcionog plana. Rezultat projekta treba da bude izrađen predlog za izradu Akcionog plana pošumljavanja na teritoriji grada Sombora.

            U ovom projektu specifičan cilj je da se građani i ostala udruženja osnaže i uključe u sprovođenje javnih politika koje se odnose na povećanje šumovitosti  ali i ostale mere za ublažavanje klimatskih promena u lokalnoj zajednici, kako se i planira nedavno donetim Zakonom o klimi i drugim regulativama.

U svim zakonskim dokumentima koji se usaglašavaju sa evropskim zakonodavstvom naglašava se da je neophodno obezbediti učešće celokupnog društva po pitanju očuvanja i unapređenja životne sredine, koja je značajno ugrožena klimatskim promenama.

Projekat „Prihvatimo odgovornost i sadimo šume“ omogućiće da se proceni zainteresovanost i aktivnost građana u ovoj oblasti.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Last modified: February 28, 2022