Vesti

Pošumimo Vojvodinu

U 2020. godini rebalansom budžeta iz programa Fonda za šume APV izbrisane su sve aktivnosti i sredstva za pošumljavanje. Tako smo došli...

Read More

Projekti

PROJEKAT SUPERB

PREKOGRANIČNA SARADNJA U RESTAURACIJI ŠUMA I ŠUMSKIH PREDELA U POPLAVNIM PODRUČJIMA Pokret gorana Sombor je 21.juna na poziv Instituta...

Read More

Klimatske promene - osnov građanskog društva, Vesti

Deklaracija o saradnji ekoloških udruženja

Uoči  obeležavanja Dana šuma, 15 organizacija, ekoloških udruženja pčelara, lovaca, ribolovaca i Pokret gorana Sombor, 20.marta...

Read More

Klimatske promene - osnov građanskog društva, Vesti

Učešće mladih u zaštiti životne sredine

Pokret gorana Sombor, pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite životne sredine, sprovodi projekat pod nazivom „Klimatske promene –...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Predlog za izradu Lokalnog akcionog plana pošumljavanja na teritoriji grada Sombora

Polazna osnova za projekat “Prihvatimo odgovornost i sadimo šume” koje je Pokret gorana Sombor sprovodio tokom protekle i početkom...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Javne politike u oblasti klimatskih promena grada Sombora

Tokom istraživanja usklađenosti lokalnih javnih politika sa  zakonskim propisima koje lokalna samouprava ima obavezu da donese i da ih...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Pristup adaptaciji na klimatske promene – više od planova

Poslednjih decenija postalo je očigledno da su svi ekosistemi značajno ugroženi. Čovek je svojim delovanjem uticao na zagađenje...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Studija o vrstama pogodnim za pošumljavanje na teritoriji grada Sombora

Istraživanje o rasadničkoj proizvodnji na teritoriji Vojvodine u kome je Pokret gorana Sombor učestvovao u okviru projekta „Pošumimo...

Read More

Vesti

Vesti o projektu

...

Read More