Šetajte sa nama. Zanimljive avanture i nova saznanja možete doživeti sa nama u šetnji kroz naš Amazon. […]
Kad običan čovek čuje termin “klimatske promene” prva asocijacija su vremenske neprilike – suše, toplotni ali i […]
Od poslednjih akcija pošumljavanja koje su imale efekta i masovnost prošlo je više od 50 godina – […]
Vesti o klimatskim promenama ne treba da nas samo šokiraju, treba da nas pokrenu na akciju! Najbolji […]
U avgustu 1974. godine, CIA je izradila studiju o „klimatološkim istraživanjima koja se odnose na probleme bezbednosti“. […]
„Prihvatimo odgovornost i sadimo šume“  je novi projekat Pokreta gorana Sombor koji ima za cilj da se […]
Cilj projekta “Svest o prirodi je svest o nama” je da doprinese pozitivnom psihofizičkom razvoju dece podsticanjem […]
Na tržištu je primetan nedostatak radne snage za poslove u poljoprivredi koji zahtevaju fizički rad, a mladi […]
U Somboru je proteklog vikenda bilo veoma živo – Somborci su zahvaljujući lepom vremenu pokretali inicijative – […]