Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Predlog za izradu Lokalnog akcionog plana pošumljavanja na teritoriji grada Sombora

Polazna osnova za projekat “Prihvatimo odgovornost i sadimo šume” koje je Pokret gorana Sombor sprovodio tokom protekle i početkom...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Javne politike u oblasti klimatskih promena grada Sombora

Tokom istraživanja usklađenosti lokalnih javnih politika sa  zakonskim propisima koje lokalna samouprava ima obavezu da donese i da ih...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Pristup adaptaciji na klimatske promene – više od planova

Poslednjih decenija postalo je očigledno da su svi ekosistemi značajno ugroženi. Čovek je svojim delovanjem uticao na zagađenje...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Studija o vrstama pogodnim za pošumljavanje na teritoriji grada Sombora

Istraživanje o rasadničkoj proizvodnji na teritoriji Vojvodine u kome je Pokret gorana Sombor učestvovao u okviru projekta „Pošumimo...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Jačanje kapaciteta ekoloških udruženja

Sa predstavnicima udruženja pčelara Zapadnobačkog okruga i drugim ekološkim udruženjima održan je i završni sastanak na kojem su...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Urbane šume

U prostornim planovima naseljenih mesta ne postoji kategorija urbanih šuma. U Srbiji se one vode kao zaštitno zelenilo i park-šume. U...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Analiza stavova i mišljenja građana o stanju životne sredine i uticaju klimatskih promena

Istraživanje stavova naših sugrađana o tome šta misle o stanju životne sredine i o temi koja je sve aktuelnija u svetu i kod nas...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Rezultati istraživanja u projektu “Prihvatimo odogovornost i sadimo šume” Pokreta gorana Sombor i Somborskog BOOM-a

U preliminarnim rezultatima istraživanja o stavovima građana koje je sprovedeno tokom oktobra meseca i anketama preko društvenih mreža...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Adaptacija i mitigacija

Adaptacija predstavlja prilagođavanje na izmenjene uslove života. Mitigacija je ublažavanje efekata klimatskih promena. Adaptacija...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume, Projekti

Saradnjom ka zelenijem Somboru

Da postoji interesovanje građana somborske opštine za pošumljavanje, kao jedne od mera za ublažavanje nepovoljnih klimatskih uticaja,...

Read More