Programi za decu i mlade, Vesti

Radionice u rasadniku

I ove godine realizujemo radne akcije u rasadniku Pokreta gorana Sombor u okviru programa LAP za mlade koji se finansira iz budžeta grada...

Read More

Programi za decu i mlade, Projekti, Vesti

Lokalni projekti za decu i mlade

Protekle, 2022. godine Pokret gorana Sombor sproveo je projekte podržane lokalnim akcionim planovima za decu i mlade. Kroz konkurs...

Read More

Programi za decu i mlade, Projekti

Svest o prirodi je svest o nama

Cilj projekta “Svest o prirodi je svest o nama” je da doprinese pozitivnom psihofizičkom razvoju dece podsticanjem i...

Read More

Programi za decu i mlade, Projekti

EKOnomsko jačanje mladih

Na tržištu je primetan nedostatak radne snage za poslove u poljoprivredi koji zahtevaju fizički rad, a mladi se nerado uključuju u ove...

Read More

Programi za decu i mlade, Projekti

Programske aktivnosti Pokreta gorana koje se finansiraju iz budžeta grada Sombora

Kao i svake godine Pokret gorana Sombor učestvovao je u javnom pozivu za sprovođenje projekata u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade...

Read More

Programi za decu i mlade, Projekti

Od edukacije do akcije – Pošumimo Vojvodinu

Ovogodišnje aktivnosti Pokret gorana započeo je još u februaru mesecu – raščišćavanjem goranskog rasadnika od preraslih i...

Read More

Programi za decu i mlade, Projekti

Predstavljanje dečijih radova

U utorak,26.novembra 2019.godine u sali Dečije biblioteke održana je prezentacija dečijih radova nastalih tokom realizacije Programa za...

Read More

Programi za decu i mlade

Od edukacije do akcije – sadimo drveće

U subotu 16.novembra u Goranskom rasadniku organizovana je akcija sadnje drveća kojim je i završen projekat “Od edukacije do...

Read More

Programi za decu i mlade

Mali i veliki u akciji!

Radna akcija u rasadniku – mali i veliki u akciji! Nega leje sa jasenovima, popunjavanje novim sadnicama, formiranje leja za setvu...

Read More

Programi za decu i mlade

Radionice za decu

Kreativne radionice Pokreta gorana osmišljene su sa ciljem da pokrenu stvaralačku energiju i ideje kod dece, da ih usmere i podstaknu na...

Read More