Projekti

PROJEKAT SUPERB

PREKOGRANIČNA SARADNJA U RESTAURACIJI ŠUMA I ŠUMSKIH PREDELA U POPLAVNIM PODRUČJIMA Pokret gorana Sombor je 21.juna na poziv Instituta...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume, Projekti

Saradnjom ka zelenijem Somboru

Da postoji interesovanje građana somborske opštine za pošumljavanje, kao jedne od mera za ublažavanje nepovoljnih klimatskih uticaja,...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume, Projekti

Najava projekta

Pokret gorana Sombor započinje realizaciju projekta „Prihvatimo odgovornost i sadimo šume“ sa ciljem da se poveća procenat zelenih...

Read More

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume, Projekti

Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Zainteresovanost i učešće građana u procesu donošenja i sprovođenja odluka je od suštinske važnosti za uspeh svake javne...

Read More

Projekti

Ne prepisujmo već pogrešno ocenjeno

Ako bi se po pitanju mera koja se tiču šumarstva sprovodilo iskorišćavanje otpadaka u šumi za dobijanje biomase dobijamo sukob...

Read More

Projekti

Prostorni planovi i učešće javnosti

Prostorni plan predstavlja najviši planski dokument  države kojim se određuju pravci razvoja  zemlje u narednih 15 godina, i koji...

Read More

Projekti

Nauka i praksa u šumarstvu

Tekst u nastavku, preuzet sa portala Drvotehnika.info, portal drvne industrije  profesora Šumarskog fakulteta u penziji prof. dr sci...

Read More

Projekti

Zašto je važno raditi studije pre pošumljavanja ili zašto šumari treba da brane svoju struku?

U šumarstvu je veoma važno temeljno planiranje i istraživanje. Studije o pošumljavanju obuhvataju raznolike faktore od geografskih, klimatskih, pedoloških uslova pa do namene i procene životnog veka šume koja se planira.

Read More

Projekti

Mere adaptacije i klimatska strategija

Nacionalnom strategijom za borbu protiv klimatskih promena (Klimatska strategija) treba da definišemo promenu koju kao društvo...

Read More

Projekti, Zajedno za mlade

Zajedno za mlade

Pokret gorana Sombor započinje pripremne aktivnosti za ozelenjavanje/pošumljavanje na teritoriji opštine Sombor. U saradnji sa...

Read More