Projekti

Nauka i praksa u šumarstvu

Tekst u nastavku, preuzet sa portala Drvotehnika.info, portal drvne industrije  profesora Šumarskog fakulteta u penziji prof. dr sci...

Read More

Projekti

Zašto je važno raditi studije pre pošumljavanja ili zašto šumari treba da brane svoju struku?

U šumarstvu je veoma važno temeljno planiranje i istraživanje. Studije o pošumljavanju obuhvataju raznolike faktore od geografskih, klimatskih, pedoloških uslova pa do namene i procene životnog veka šume koja se planira.

Read More

Projekti

Mere adaptacije i klimatska strategija

Nacionalnom strategijom za borbu protiv klimatskih promena (Klimatska strategija) treba da definišemo promenu koju kao društvo...

Read More

Projekti, Zajedno za mlade

Zajedno za mlade

Pokret gorana Sombor započinje pripremne aktivnosti za ozelenjavanje/pošumljavanje na teritoriji opštine Sombor. U saradnji sa...

Read More

Projekti

Avanture Gornjeg Podunavlja

Šetajte sa nama. Zanimljive avanture i nova saznanja možete doživeti sa nama u šetnji kroz naš Amazon. TITLE of Danube Guides Offer...

Read More

Projekti

Klimatske promene – šta je, u stvari, sporno?

Kad običan čovek čuje termin “klimatske promene” prva asocijacija su vremenske neprilike – suše, toplotni ali i...

Read More

Projekti

Kako povećati šumovitost?

Od poslednjih akcija pošumljavanja koje su imale efekta i masovnost prošlo je više od 50 godina – vreme da jedan hrast dostigne svoju...

Read More

Projekti

Inicijativa za lokalni akcioni plan pošumljavanja

Vesti o klimatskim promenama ne treba da nas samo šokiraju, treba da nas pokrenu na akciju! Najbolji način da ublažimo negativne...

Read More

Projekti

Šezdeset godina upozorenja na klimatske promene: znakovi koji su propušteni (i ignorisani)

U avgustu 1974. godine, CIA je izradila studiju o „klimatološkim istraživanjima koja se odnose na probleme bezbednosti“. Dijagnoza je...

Read More

Projekti

Adaptacija na klimatske promene

„Prihvatimo odgovornost i sadimo šume“  je novi projekat Pokreta gorana Sombor koji ima za cilj da se poveća procenat površina pod...

Read More