Za bavljenje temama o klimatskim promenama, zaštiti životne sredine i održivom razvoju neophodno je istraživati, pratiti vesti, upoznavati se sa aktivnostima koje se sprovode ili imaju potencijal da donesu neku promenu. Jačanje građanske svesti o politikama koje nose ovu temu je od ključne važnosti za adekvatnu primenu svih zakona u ovoj oblasti.

(Visited 25 times, 1 visits today)
Tags: , , , , , , , , , Last modified: February 28, 2022