sastanak udruzenja

Uoči  obeležavanja Dana šuma, 15 organizacija, ekoloških udruženja pčelara, lovaca, ribolovaca i Pokret gorana Sombor, 20.marta 2022.god potpisalo je zajedničku Deklaraciju o saradnji i uzajamnoj podršci u cilju zaštite prirodnih dobara. Udruženja iz svake od ovih oblasti uvek su doprinosila zaštiti prirode, pratili stanje životne sredine i najviše su upućeni u situaciju na terenu. Oni su najrelevatniji svedoci kako se odnos prema prirodi kod nas promenio i šta je to što je dovelo do ovakve degradacije. A najmanje se čuje njihova uloga u sveukupnoj kampanji o ekologiji. Pčelari stalno upozoravaju na trovanje pčela, lovci na smanjivanje staništa i stanje divljači, ribolovci na stanje priobalja, voda i ribljeg fonda, svi zajedno na seču šuma, uzurpaciju zemljišta, zagađenje, nerazumno ponašanje pojedinaca ali i loše upravljanje preduzeća kojima je povereno upravljanje prirodnim dobrima od strane države.
Pored toga, to su udruženja koja su se proteklih godina bavila pošumljavanjem i samostalno, svojim sredstvima ili uz državne subvencije, posadila ogroman broj sadnica, na desetine hiljada. U Vojvodini. O tome se jako malo govori i zna. Pčelari gde god mogu sade bagrem, lovci podižu remize i obnavljaju šume, ribolovci održavaju obalu i čiste šume, dok se sredstva za pošumljavanje iz pokrajinskog Budžetskog fonda za šume godinama u nazad nikada ne potroše a pošumljavanjem se bave isključivo javna preduzeća „VodeVojvodine“ i „Vojvodinašume“ i nacionalni parkovi.
Velika nepravda se sada dešava upravo ovim udruženjima. Zbog velikog interesa države za širenjem poljoprivrednih površina, ugrožene su delatnosti ovih udruženja zbog nemogućnosti da sadnjom drveća održe i unaprede kvalitet svojih proizvoda i usluga. Šume koje su podigli se seku, što su posadili preore se ili se ne održava, šume se uništavaju jer niko njima ne upravlja a ova udruženja nemaju mehanizam zaštite.
Zbog ovakvog odnosa države, udruženja traže svoje pravo da, kao subjekti koji najviše doprinose zaštiti i čuvanju prirode, imaju veći udeo u upravljanju prirodnim dobrima, kakva je praksa nekada i bila. Prednost u tome je njihova brojnost i ljubav prema onome čime se bave, profesionalno ili iz hobija.
S toga je danas potpisana Deklaracija korak ka rešavanju ovakvog lošeg odnosa prema prirodi, neadekvatnom upravljanju resursima i širenju kapaciteta udruženja.
Pozivaju se i ostala ovakva udruženja, koja nisu danas prisustvovala sastanku da se priključe svojom saglasnošću.
Ova aktivnost je podržana od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

(Visited 80 times, 1 visits today)
Tags: , , , , , , Last modified: May 17, 2022