IN MEMORIAM – ИВАН ПАВИЋ (1940-2019.год.)

11.марта 2019. напустио нас је човек који је био синоним за волонтера и активисту. Име  и дело Ивана Павића остаће заувек везано за организацију Покрета горана Србије. Учествовао је у његовом оснивању, развоју, реорганизацији и препороду. То је био његов живот.

На Покрет горана се са симпатијама говори али је мало оних који знају зашто је формирана ова организација, чиме се баве, како су организовани Покрети, које су резултате постигли и какво им је место у еколошком погледу.

Прве  акције  Покрета горана у Србији одиграле су се у октобру 1960. године. Повод је било лоше стање шума, велике површине голети и деградација земљишта. Претходило им је проучавање стања на терeну. „Месец дана шуме“, кампања коју су подржали државни органи, стручне и друштвено-политичке организација.

Успех ове акције и потреба за њеним ширењем и институционализовањем довели су до формирања Републичког координационог тела на челу са народним херојем Војом Лековићем, тадашњим потпредседником Скупштине Србије. Основан је „Штаб бригада младих горана“. Нова друштвена организација определила се за специфичне програмске циљеве, методе и облике деловања.  Најважније је било што је одмах постала отворена  за велики број,  не чланова,  већ припадника чија је „чланарина“ био – добровољни рад. Резултати су :

пошумљене голети на преко 280.000 ха;  обновљене ливадe и пашњаци на преко 94.000 ха;  подигнути  ваншумски засадi на преко  30.000 ха;  у горанским расадницима годишње се производило око 3 милиона садница четинара, лишћара и украсног шибља.

Иван Павић је од почетка био укључен у настанак и развој Покрета. Као технички секретар,  омладинац, тада је имао 20 година, после као активиста и волонтер. Учествовао је у оснивању Општинске конференције Покрета горана Сомбора. Остао је активан и као почасни члан садашњег Општинског одбора Покрета горана Сомбор. Доследан у свом активизму остаће у сећању многих генерација – оних који су расле са свешћу о природи и оних који су је изгубиле – његово име асоцира на шуме, екологију,  акције, волонтерски рад.

Колика је била његова посвећеност и љубав према свему што је радио за горански покрет говори и то што је својој деци дао имена Горана и Горан.

Захваљујући таквом животном опредељењу Ивана је 2015.год. подржало 37 предлагача за добитника Октобарске награде, као посебно признање за изузетне резултате у вишедеценијском доприносу на уређењу и заштити животне средине. Сарађивао је са школама, јавним предузећима, удружењима, спортским клубовима.

Добитник је највиших државних признања као волонтер у Покрету горана Србије  – Панчићеву оморику, Златну плакету и Златну медаљу.

Иван Павић рођен је 20. августа 1940.год. у Светозару Милетићу.

Општински одбор Покрета горана Сомбор

(Visited 37 times, 1 visits today)
Last modified: March 12, 2019