Tokom istraživanja usklađenosti lokalnih javnih politika sa  zakonskim propisima koje lokalna samouprava ima obavezu da donese i da ih javno objavi na svom sajtu, a koje je Pokret gorana Sombor sproveo u okviru realizacije projekta “Prihvatimo odgovornost i sadimo šume”, moglo se zaključiti da još uvek lokalni propisi nisu u potpunosti usklađeni ili ne postoje.

Izveštaj i analiza dokumenata su rađeni prema metodologiji koju su pripremile članice Koalicije 27.

Ovde možete pogledati kompletan izveštaj sa analizom

 

(Visited 34 times, 1 visits today)
Last modified: February 28, 2022