Najveće šume na svetu

  • Amazonska prašuma (5,5 miliona km2)

Image result for amazon forest

  • Kanadske šume (4,2 miliona km2)

Image result for canadian forest

  • Istočno sibirska tajga (3,9 miliona km2)

Allianz-taiga_siberia_shutterstock_q_47579

  •  Severnoameričke šume (3 miliona km2)

Related image

  • Skandinvsko-Ruska tajga (2,16 miliona km2)

Taiga Forest: Plants and Climate

  • Šuma basena reke Kongo (1,8 miliona km2)

Related image

  • Meksičke šume (604.000 km2)

Allianz-mexico_3393575_q_47595

  • Šume ostrva Borneo (370.000 km2)

Related image

  • Papua  Nova Gvineja (300.000 km2)

Related image

  • Bugarska i Rumunija (45.000 km2)

Allianz-bulgaria_7793632_q_47607

Srbija (22.250 km2)

Related image

(Visited 17 times, 1 visits today)
Last modified: March 20, 2018