На наредној седници Скупштине АП Војводине, која је заказана за 7. мај, планирано је да се, између осталог, смање приходи и расходи у програму Фонда за шуме за 2020. годину. Расходи Фонда се смањују са првобитно планираних 200,5 милиона динара на 135,3 милиона. Од тога је 72,8 милиона планирано за нове активности у 2020. години и 62,5 милиона за спровођење уговорених обавеза пренетих из претходних година.

Из програма се бришу све активности у вези са пошумљавањем и расадничком производњом, осим пренетих обавеза. Од нових активности, чак 65,8 милиона динара, или више од 90%, планира се за изградњу шумских путева. Са пренетим обавезама, за ову ставку планира се чак 117,5 милиона, док за пошумљавање само 3 милиона динара.

Покрајински фонд за шуме основан је 2010. године „у циљу финансирања очувања, заштите и унапређивања стања постојећих и подизања нових шума, као и за израду планова и програма газдовања шумама“, што је прописано у члану 2. Одлуке о образовању Фонда. Последњих година, Фонд није испуњавао циљеве због којих је основан. За пошумљавање је трошено од 6 до 14 милиона динара годишње, што је било довољно за само пар десетина хектара. Са друге стране, за изградњу шумских путева, што је активност коришћења шума, трошено је и до 75% новца фонда. Потпуним престанком финансирања подизања нових шума, и свођењем Фонда на сервис за даљу сечу постојећих шума, сада су обесмишљени разлози и циљеви његовог оснивања.

Овакво планирање указује да доносиоци одлука у Секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Покрајинској Влади не вреднију значај очувања постојећих и подизање нових шума, већ су врло склони даљој експлоатацији природних богатстава. Подсећамо да је АП Војводина једна је од најмање шумовитих подручја у Европи. По званичним подацима, Војводини недостаје око 170 хиљада хектара нових шума и заштитних засада. Штете и изгубљене добити у пољопривреди због суша, поплава, смањења приноса и квалитета земљишта, као директних последица недостатка шума, могу се мерити стотинама милиона евра годишње.

Зато мрежа „Пошумимо Војводину“ тражи од надлежних да преиспитају и измене планирану одлуку о програму Фонда за шуме, и далеко више средстава одмах уложе у подизање нових шума и побољшање услова у раду расадника.

„Пошумимо Војводину“ је мрежа удружења и покрета грађана, која је основана у јануару 2020. године у циљу већег утицаја јавности на доносиоце одлука и развијања свести јавности о значају очувања и унапређења постојећих шума и повећања површина под шумама у АП Војводини, о важности очувања шума и пошумљавања на заштиту природе, пољопривреду, економију, те ради веће медијске видљивости чињеница и проблема у вези пошумљавања, као и начина за њихово решавање. Мрежу чине 23 удружења и покрета грађана из Новог Сада, Сремских Карловаца, Вршца, Суботице, Сомбора, Бечеја, Сремске Митровице, Бачког Петровца, Новог Кнежевца, Ковина, Делиблата и Беле Цркве.

Izvor: Ekološki centar Stanište, Vršac

(Visited 16 times, 1 visits today)
Last modified: May 12, 2020