Ovogodišnje aktivnosti Pokret gorana započeo je još u februaru mesecu – raščišćavanjem goranskog rasadnika od preraslih i invazivnih sadnica sibirskog bresta.

Goranski rasadnik je registrovani šumski rasadnik u kome se proizvode i neguju sadnice namenjene pošumljavanju i ozelenjavanju svih dostupnih površina u somborskoj opštini, najčešće škola, vrtića, crkava, ali i vetrozaštitnih pojaseva, što je u jednom periodu rada udruženja bilo intenzivno.

U poslednje vreme očigledno je da nam šume nestaju, što sečom – planskom i ilegalnom, što zbog bolesti i starosti stabala. A slabo ulažemo u njihovo obnavljanje.

Nije da nedostaje svesti o potrebi pošumljavanja. Puno se o tome priča, svima je jasno da su šume ključni faktor u borbi protiv klimatskih promena i uopšte neophodne za život na zemlji, pogotovo poslednjih godina.

Pokret gorana Sombor nastoji da održi tradiciju zbog koje je osnovan davne 1960.godine. Ove godine slavi jubilej, 60 godina postojanja i rada, prožetim teškim uslovima i preprekama da se nastave aktivnosti na podizanju šuma i zelenila.

Kroz rad sa decom i omladinom Pokret gorana sprovodi praktičnu edukaciju putem radnih akcija, radionica o proizvodnji i nezi biljaka i raznim ekološkim aspektima animirajući decu i mlade da što više borave u prirodi ne bi li stekli i očuvali svest o zaštiti životne sredine.

Usled situacije sa pandemijom Covid-19 rad sa decom i omladinom je sveden na minimum. Naši volonteri su vredno radili tokom godine, u manjim grupama.

Ove jeseni nastavljamo saradnju sa školama i pozivamo ih da se priključe radnim akcijama u rasadniku i učestvuju u radionicama koje smo pripremili za njih.

Aktivnosti se finansiraju iz budžeta grada Sombora kroz Programe za decu i LAP za mlade 2020.

(Visited 26 times, 1 visits today)
Tags: , , , , , , , , , , Last modified: April 3, 2022