Poljoprivredno prehrambena škola u Somboru i Pokret gorana Sombora realizovali su projekat “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” kroz akcije ozelenjavanja osnovnih škola u gradu i okolnim selima. Posađeno je višestotina sadnica niskih i visokih četinara i lišćara. Cilj je bio motivisati decu i omogućiti im da daju svoj doprinos u uređenju školskog dvorišta kroz sadnju drveća i žbunja i na taj način poboljšaju kvalitet životne sredine.