Ko smo mi?

O NAMA

Pokret gorana Sombor je neprofitno udruženje koje se aktivno bavi edukacijom mladih o ekologiji i zaštiti životne sredine, promoviše volonterizam i aktivan boravak u prirodi.

Cilj udruženja je da održi i neguje dugu tradiciju koju ima, da neguje zdrav odnos mladih prema prirodi, da omogući i učestvuje u aktivnostima na ozelenjavanju javnih i privatnih površina, da mobiliše mlade da se bave ekologijom i da jača volonterski duh i aktivizam kod mladih.Član je organizacija Pokreta gorana Srbije i Vojvodine, sa kojima aktivno sarađuje.

Čuvajmo prirodu, od nje zavisi kvalitet života
Šume su naša pluća, nisu resurs koji treba uništavati
Čovek ne može bez prirode, ona može bez čoveka
Naša misija ...

sinergija sa prirodom

raznolikosti

Biodiverzitet je nužan za opstanak života na zemlji. Svaka čovekova intervencija pokazala se pogubnom po opstanak mnogih vrsta. Sada je ugrožen i čovek…

održivost

Odgovorna interakcija sa životnom sredinom kako bi se izbeglo iscrpljivanje ili degradacija prirodnih resursa i omogućio dugoročno održiv kvalitet životne sredine.

Tehnologija

Tehnologija ima i svoje pozitivne efekte ukoliko se racionalno koristi. Moramo ići u pravcu napretka ali ne na uštrb prirode.

etika i vrednost
Naš projekat se tiče etičkog odnosa ljudskih bića prema prirodnom okruženju. Postoji ozbiljan problem u pogledu statusa i značenja „ekoloških vrednosti“.
animal-1866808_1920
pexels-orest-sv-1821699
pexels-aleksey-kuprikov-3493819

Zaštitite i unapredite životnu sredinu za buduće generacije.​

0 %
od poznatih biljaka za borbu protiv raka postoje samo u prašumi
0 %
svetskih biljaka i životinja nalaze se u prašumi
0
propisi utiču na prerađivačku industriju
0 M
smrtnih slučajeva godišnje uzrokovanih zagađenjem vazduha
0 %
svetskog kiseonika dolazi iz amazonske prašume
Nenaslovljeni-dizajn-16

VODA

(Visited 58 times, 1 visits today)