Polazna osnova za projekat “Prihvatimo odgovornost i sadimo šume” koje je Pokret gorana Sombor sprovodio tokom protekle i početkom ove godine jeste zaštita i obnova prirodnih resursa naročito šuma. Praćenje lokalnih javnih politika u oblasti klimatskih promena i mera koje se sprovode za adaptaciju na klimatske promene ukazalo je da je neophodno pojačati kapacitete lokalne zajednice uključivanjem građana u donošenje odluka kako bi se mere mogle dobro isplanirati i što skorije pokrenuti njihova realizacija.

Zakon o zaštiti životne sredine jasno ukazuje ko su akteri u sistemu zaštite životne sredine i koje su njihove obaveze.

Iako grad Sombor ne spada u opštine sa malim brojem šuma, teritorija grada sa selima, prema Proceni ranjivosti Srbije na klimatske promene,  i ceo Zapadnobački okrug se smatra regionom koji će biti značajno ugrožen klimatskim promenama u budućnosti.

Pokret gorana Sombor je usmeren  na zagovaranje da se zaštitno zelenilo definiše u prostornim planovima kao urbana šuma i da se zemljište na kojem se nalazi ili planira upiše kao šumsko zemljište, bilo to građevinsko ili poljoprivredno.

Predlog za donošenje Lokalnog akcionog plana pošumljavanja predali smo Gradskoj upravi sa ciljem da se pojačaju aktivnosti i donese dokument koji će pokrenuti aktivnosti kojima će se povećati procenat zelenila u našoj opštini.

Kompletan tekst predloga možete pročitati ovde:

Predlog za donošenje Lokalnog akcionog plana pošumljavanja.

 

(Visited 70 times, 1 visits today)
Last modified: February 28, 2022