U petak, 13. oktobra, u sali Dečije biblioteke održan je sastanak sa predstavnicima srednjih škola u organizaciji Prvog volonterskog tima  Pokreta gorana, koji su pozvani kako bi se upoznali sa tekućim projektom ovog udruženja pod nazivom “Prvi volonterski tim Pokreta gorana”, koji se finansira iz budžeta grada. Kako je planirano u ovom projektu, mladi  imaju glavnu ulogu –  da se uključe u obnovu i negu zelenila u našem gradu i okolini.Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje gorani sprovode dugi niz godina, od akcija pošumljavanja goleti u posleratnom periodu, podizanja vetrozaštitnih pojaseva, pa do edukacije učenika osnovnih i srednjih škola kroz sporadične akcije ozelenjavanja javnih površina. Kako Pokret ima veoma dugu i pozitivnu tradiciju, sa kojom želi da nastavi i dalje, od velike važnosti je da se što više mladih motiviše i aktivira da uzmu učešće u projektima kojima se unapređuje stanje naše životne sredine a ujedno i ojačaju svest o važnosti održavanja zelenih površina u gradu i oko njega. Prvenstveno gorani žele da ukažu na to da je svako uništavanje mladih sadnica nedopustivo i apeluju na mlade da obraćaju pažnju na napore koji se ulažu da se gradsko zelenilo obnovi. Zato ih poziva da učestvuju u projektu kojim bi bilo omogućeno da svake godine učenici srednjih škola, nove sadnice koje će negovati u goranskom rasadniku, posade na određenim površinama u gradu, okolini  i selima i da na taj način  svaka generacija doprinese uređenju životne sredine.
Pozivu na sastanak su se odazvale sve srednje škole u našem gradu poslavši svoje predstavnike.
(Visited 15 times, 1 visits today)
Last modified: October 20, 2017