Zainteresovanost i učešće građana u procesu donošenja i sprovođenja odluka je od suštinske važnosti za uspeh svake javne politike. 

Projekat “Prihvatimo odgovornost i sadimo šume” ima za cilj da kroz aktivnu saradnju građana, udruženja i donosioca odluka pokrene proces izrade lokalnog akcionog plana pošumljavanja na teritoriji grada Sombora.

Plan pošumljavanja će omogućiti bržu i dugoročno održivu adaptaciju na izmenjene klimatske uslove i omogućiti adekvatnu realizaciju prostornog planiranja.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine pod pokroviteljstvom EU i fondacije Fridrih Ebert.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Last modified: February 28, 2022