Prijava za obuku vršnjačkih edukatora produžava se do 22.septembra.
23.septembra će se održati prva radionica obuke za vršnjačke edukatore u goranskom rasadniku.
Prijaviti se mogu mladi od 15 do 30 godina koji zaista žele da deo svog slobodnog vremena posvete prirodi i ekologiji.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Last modified: September 15, 2017