Programi za decu

Edukativne radionice

Projekti za decu sprovode se uz podršku grada Sombora u okviru LAP-a za decu. Svake godine organizujemo edukativne radionice u goranskom rasadniku gde deca zajedno sa nama, svojim roditeljima, učiteljima i nastavnicima provodili slobodno vreme kroz igru i istovremeno uče o rasadničkoj proizvodnji i nezi drveća i biljaka.

Deci i roditeljima smo omogućili da na jedan koristan i zabavan način provedu vreme u prirodi. Rasadnik u našim aktivnostima predstavlja deo edukativne platforme u kome se na praktičan način uči o prirodi, razvija pozitivan odnos prema svetu oko nas i jača svest o zaštiti životne sredine.

Svaki prostor u prirodi može biti jedna velika učionica. Razvojem društva malo smo zaboravili da je osnova svakog zdravog društva što duži boravak u prirodi i aktivnosti vezane za upoznavanje prirodnih zakona.

Svest o prirodi je svest o nama – boravak u prirodi i učenje od malih nogu – da se priroda voli!
Sa decom u rasadniku – učestvovanje u rasadničkoj proizvodnji najbolji način da deca naviknu na rad.
Saradnja sa školama – očigledna nastava u prirodi najbolji je način da deca razumeju prirodne zakone.
Presađujemo ginko – nega mladih biljaka rađa ljubav za svet oko nas!
Sa decom u rasadniku – deca se raduju kad nešto urade i kad se to vidi!
Izrada hranilica za ptice – razvijanje humanosti i osećaja za biljni i životinjski svet.
Programi za decu

Kreativne radionice

Kreativne radionice se organizuju sa decom osnovnoškolskog uzrasta sa ciljem razvijanja kreativnosti, mašte, veštine rada sa raznim hobi alatima koji im omogućavaju da otkriju svoj hobi. Deca u današnje vreme ne rade dovoljno praktične stvari iz hobija što znatno slabi njihove motoričke i kognitivne kapacitete. Učeći ih da prave razne oblike i skulpture od prirodnih materijala stimulišemo ih da se upuste u kreativni svet hobija u kome imaju mogućnost da otkriju svoje skrivene sposobnosti i sklonosti. U ovim radionicama dajemo podršku prosvetnim radnicima koji vrlo često nemaju dovoljnih resursa za realizaciju ovakvih aktivnosti u školama.

Deci je neophodno posvetiti dovoljno vremena u ranom uzrastu kako bi im se pomoglo da otkriju svoje sklonosti, veštine, talente i uputiti ih na lični kreativni razvoj.

Iz našeg iskustva vidimo da deca odlično prihvataju ove vrste aktivnosti.

Svest o prirodi je svest o nama – pronađi i izrazi svoje talente! Pronađi svoj hobi…
Sa decom u rasadniku – ne bacaj, ne prljaj, sve što možeš recikliraj. Napravi nešto lepo!
Slikanje u prirodi – umetnik čuči u svakom od ove dece! Kad se deca opuste, uživaju i posmatraju sa ljubavlju!
Obnovljivi izvori energije – naučimo o novim tehnologijama kako bismo sačuvali životnu sredinu.
Oslikavanje – kreativno i lepo provedeno vreme! Druženje i umetničko izražavanje najbolji način da se deca zabave.
Konkursi za Dan zaštite životne sredine – tradicionalni konkursi koje organizuje Pokret gorana Srbije. Uvek uspešni naši đaci!
Programi za mlade

Od edukacije do akcije

Program od edukacije do akcije sprovodi se u saradnji sa srednjim školama i sa mladima koji žele da doprinesu unapređenju životne sredine u našem društvu.

Iako mladi deluju nezainteresovano za ekološke probleme naše iskustvo govori drugačije.

Mladi su itekako zainteresovani za očuvanje prirode, klimatske promene ih zabrinjavaju, žele da se uključe u društvene aktivnosti na poboljšanju uslova života u svojim mestima gde žive. Suočavaju se sa poteškoćama da se njihove potrebe artikulišu na pravi način koji je njima prilagođen. Naš zadatak je da im damo lični primer.

EKOnomsko jačanje mladih – mladima treba omogućiti da se pronađu!
Od edukacije do akcije-pošumimo Vojvodinu – mladi najbolje razviju svest o prirodi kada se lično angažuju!
Od edukacije do akcije – dosta priče, vreme je za akciju!