Nove aktivnosti u goranskom rasadniku!

Sadimo novi repromaterijal za buduće projekte ozelenjavanja.

Srednja tehnička škola, Ekonomska, Gimnazija i Medicinska usadile su preko 700 novih sadnica.

Radionice su održane 7. i 10. novembra.

Naredne nedelje stižu Poljoprivredna i Sv. Sava.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Last modified: November 11, 2017