I ove godine realizujemo radne akcije u rasadniku Pokreta gorana Sombor u okviru programa LAP za mlade koji se finansira iz budžeta grada Sombora

U Goranskom rasadniku u Somboru organizujemo radne akcije koje sprovodimo sa decom i mladima sa ciljem da ih što više zainteresujemo za ekologiju i zaštitu životne sredine.

Ovogodišnje aktivnosti realizovali smo zajedničkim snagama, članovi udruženja i učenici srednjih škola u Somboru – Poljoprivredna i Tehnička škola u radionici u kojoj smo orezivali sadnice topola.

u rasadniku Pokreta gorana Sombor

rasadnik

Sadnice koje se nalaze u rasadniku mogu da se koriste za podizanje vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji grada i  nadamo se da će grad to prepoznati.

Zašto topole? Iako se zalažemo da se sade autohtone vrste drveća objektivno se pojavljuje problem sa dostupnom količinom i kvalitetom sadnica koje se mogu nabaviti u rasadnicima ali i sa otpornošću mladih sadnica kojima je potrebna zaštita tokom rasta usled intenzivnog zračenja i suše koji su u poslednje vreme sve intenzivniji. Očigledno je da se klimatski uslovi menjaju i to nepovoljno utiče na biljni svet.

Topole imaju brz rast i prilagođene su području Vojvodine. Za vetrozaštitne pojaseve mogu da se iskoriste kao zasena i “biološka pumpa” za trajnije, domaće vrste poput lipe, jasena, javora, hrasta itd.

Kao udruženje pratimo trendove koji su prisutni u svetu i uočili smo da je problem sa uzgajanjem šuma sveprisutan i da se naučnici intenzivno bave restauracijom ovom bioma. Problemi su veoma složeni ali ukoliko se sada ne ulože značajni napori za obnovu šuma budućnost će biti prilično surova, bilo po pitanju kvaliteta zemljišta, vazduha, vode ili negativnih posledica toplotnih talasa.

U tom cilju je edukacija i ukazivanje mladima na značaj šuma od izuzetne važnosti jer moraju biti svesni da šuma znači život i opstanak živog sveta. Sva tehnologija i razvoj ne mogu zameniti ono što priroda stvara jer njene tajne i mehanizme ne poznajemo i ne razumemo dovoljno.

Pogledajte prilog na YT

(Visited 11 times, 1 visits today)
Tags: , , , , Last modified: September 14, 2023