U sedištu Pokreta gorana Vojvodine u Sremskim Karlovcima je 25. januara 2020. godine osnovana mreža nevladinih organizacija pod nazivom „Pošumimo Vojvodinu“.
Mreža je osnovana u cilju većeg uticaja javnosti na donosioce odluka, radi očuvanja i unapređenja postojećih šuma i povećanja površina pod šumama u AP Vojvodini, zatim u cilju razvijanja svesti javnosti o važnosti očuvanja šuma i pošumljavanja na zaštitu prirode, poljoprivredu, ekonomiju, zatim radi veće medijske vidljivosti činjenica i problema, kao i načina za njihovo rešavanje, te na kraju, u cilju udruživanja znanja, iskustava, dostupnosti medijima, i drugih kapaciteta.