Istraživanje o rasadničkoj proizvodnji na teritoriji Vojvodine u kome je Pokret gorana Sombor učestvovao u okviru projekta „Pošumimo Vojvodinu – Platforma za učešće javnosti u odlučivanju o javnim politikama zaštite prirode i pošumljavanju u AP  Vojvodini” sa udruženjima Ekološki centar Stanište iz Vršca i Zeleni most iz Pančeva, pokazalo je sve manjkavosti u sistemu zaštite i upravljanju šumama u Vojvodini. Rezultati istraživanja su otkrili da se pošumljavanje Vojvodine svelo pretežno na sadnju komercijalno pogodnih vrsta, poput topola i bagrema, a mnogo manje na ekološki vredne i potrebne vrste kojima se čuva biodiverzitet.

U okviru i za potrebe projekta “Prihvatimo odgovornost i sadimo šume”  dr. Jovana Devetaković, redovni profesor sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beograd, izradila je Studiju o vrstama pogodnim za pošumljavanje na teritoriji grada Sombora u kojoj su zastupljene domaće i prilagođene vrste drveća i žbunja za područje Zapadnobačkog okruga koje je skoro nestalo sa našeg područja. Te vrste su uglavnom medonosne i imaju kvalitete koje doprinose biodiverzitetu u našem području.

Studija o vrstama 

(Visited 30 times, 1 visits today)
Last modified: February 28, 2022