Istraživanje stavova naših sugrađana o tome šta misle o stanju životne sredine i o temi koja je sve aktuelnija u svetu i kod nas pokazalo je da kod manjeg dela stanovništva na teritoriji grada Sombora postoji izražena potreba da se bave životnom sredinom i da učestvuju […]
U preliminarnim rezultatima istraživanja o stavovima građana koje je sprovedeno tokom oktobra meseca i anketama preko društvenih mreža i kroz saradnju sa lokalnom televizijom pokazalo se da postoji svest o posledicama koje klimatske promene donose i da je naročito izražena zabrinutost i kritika u odnosu države […]
Adaptacija predstavlja prilagođavanje na izmenjene uslove života. Mitigacija je ublažavanje efekata klimatskih promena. Adaptacija porazumeva identifikaciju opcija i sprovođenje akcija koje će obezbediti adekvatni odgovor na već prisutne, ali i očekivane promene klime u budućnosti. Da bi se mere adaptacije uspešno primenile potrebno je aktivnosti, procese i planove pripremati i […]