Programi za decu i mlade, Projekti

Sezona je počela!

Sezona radova u goranskom rasadniku uveliko traje. Kao i prethodnih godina, u martu mesecu držimo obuku o kalemljenju. Kalemljeni su...

Read More

Programi za decu i mlade, Projekti

Radionica kalemljenja

U petak, 8. septembra u goranskom rasadniku održana je radionica o kalemljenju na spavajući pupoljak. Prisustvovali su i učestvovali...

Read More