Sezona radova u goranskom rasadniku uveliko traje. Kao i prethodnih godina, u martu mesecu držimo obuku o […]
U petak, 8. septembra u goranskom rasadniku održana je radionica o kalemljenju na spavajući pupoljak. Prisustvovali su […]