Programi za decu i mlade, Projekti, Vesti

Izleti u prirodu

U programu Pokreta gorana Sombor jedan od ciljeva je zdrav psihofizički razvoj dece i mladih. Za postizanje ovog cilja naše udruženje...

Read More

Programi za decu i mlade, Projekti, Vesti

Lokalni projekti za decu i mlade

Protekle, 2022. godine Pokret gorana Sombor sproveo je projekte podržane lokalnim akcionim planovima za decu i mlade. Kroz konkurs...

Read More

Programi za decu i mlade, Projekti

Svest o prirodi je svest o nama

Cilj projekta “Svest o prirodi je svest o nama” je da doprinese pozitivnom psihofizičkom razvoju dece podsticanjem i...

Read More